O nás

Mateřská škola Březina se nachází na samém okraji Českého ráje,obklopena vším, co příroda v této chráněné krajinné oblasti nabízí-lesy, pískovcovými skalními útvary,
rybníky,loukami a řadou historických památek.

Z oken naší mateřské školy se nám přímo otvírá pohled na krásu Drábských světniček.

Mateřská škola zahájila provoz k 1. 9. 1980. Přes to, že byla vybudována jako dvoutřídní MŠ, od samého začátku fungovala jen jako jednotřídní MŠ. Druhý pavilon byl po 10 let využíván pro provoz ZŠ. Po zrušení ZŠ ve Březině byla část uvolněného pavilonu využívána pro MŠ jako tělocvična, část jako kancelář ředitelky školy a zbylé prostory byly využity jako skladové prostory OÚ Březina.

V roce 2015 začala první etapa rekonstrukce, kde byla vyměněna okna , střecha ,budova se zateplila a udělala se nová fasáda.

V roce 2016 proběhla druhá etapa rekonstrukce, kde pavilon,který do té doby sloužil jako tělocvična a skladovací prostory byl zrekonstruován a od 1.9.2016 se mohla otevřít nová třída pro 24 dětí.

V roce 2017 proběhla třetí etapa rekonstrukce,kde byl stávající pavilon školky znovu opraven a vybaven.Děti se mohou těšit na úplně novou školku,ve které se jim snad bude líbit.

Od 1.9.2016 se stala MŠ školkou dvoutřídní.

Ve třetím pavilonu MŠ se nachází prostory školní kuchyně, sklady, školní prádelna a služební byt.

Součástí mateřské školy je i prostorná zahrada pro hry a činnosti dětí.