okres Mladá Boleslav

Vážení rodiče,

od měsíce března 2024 přistupujeme k bezhotovostnímu platebnímu styku při hrazení stravného. Žádáme všechny rodiče, aby si u svého bankovního účtu zřídili příkaz k inkasu na platby za stravné. U inkasa si nastavte max. hodnotu převodu 2000,- Kč pro jedno dítě. Převody jsou uskutečňovány k 5. dni v měsíci, proto je nutné, aby zůstatek na Vašem účtu byl v tento den 2000,- Kč na jedno dítě.

Jak zřídit úhradu inkasem?

Zajít do své banky (je možné využít i internetové bankovnictví) a zadat „svolení k inkasu” ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ Březina,

vedeného u KB číslo 51-6982680267 kód banky 0100 s měsíčním limitem 2000,- Kč, žádná platba by neměla tuto částku překročit.

Předat číslo svého účtu a jméno banky ve třídě pani učitelce – potvrzení o zřízení svolení k inkasu.

Inkaso bude provedeno k 5. dni každého měsíce.

Je potřeba mít na účtu dostatek hotovosti k provedení inkasa.

Neuvádějte

  • variabilní symbol
  • počet položek

Důležité – úhrada pouze inkasem

  • Platební příkaz ani trvalý příkaz není možno použít. Jediným možným způsobem je bezhotovostní platba inkasem.

Výhody:

  • Při úhradě inkasem máte zaručeno, že stravné bude uhrazeno včas a vy budete mít o starost méně.
  • Každý měsíc budete mít přehled o odhlášených obědech svého dítěte

Příloha:

POTVRZENÍ O ZŘÍZENÍ SVOLENÍ K INKASU

Vyplněné potvrzení o zřízení povolení k inkasu doneste prosím do MŠ do svých tříd
do konce měsíce února. Formuláře pro Vás máme vytištěné a připravené ve třídách. Děkujeme.


Platby stravného od 1.9.2023

Ceny stravného na den

Pokyny k provozu školní jídelny při Mateřské škole Březina

Přihláška ke stravování