okres Mladá Boleslav

Jsme mateřská škola s kapacitou 48 dětí, které jsou ve dvou smíšených třídách s provozem
od 6:15 do 16:00 hodin.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu: „ROK SE STROMY“. Nabízíme kvalitní péči o děti v průběhu celého dne se zřetelem na osobní možnosti a potřeby každého dítěte.

Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti v prostředí, kde jsou přátelské vztahy mezi dětmi, zaměstnanci a rodiči. Naší snahou je rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání.

Celý kolektiv zaměstnanců se snaží o spokojenost dětí i rodičů, pohodu ve třídách, vzájemnou důvěru, ohleduplnost a spolupráci s rodinou. Naším cílem je rozvoj zdravého sebevědomí dítěte, naslouchání jeden druhému a vzájemná pomoc.